Bizi takip etmeyi unutmayın. >>>
AntiSiyonizm Gazetesi
* = doldurulması zorunludur

Tapınak şovalyeleri kendilerini “İsa’nın fakir askerleri” olarak tanımlamışlardır. Tapınak şovalyeleri iki yüz boyunca faaliyette bulunmuş bir askeri grup, tarikattir.

Tapınak şoalyelerinin kuruluş zamanı haçlı seferlerine denk gelir. Kendine bağlı şovalyelerin sayısı 20.000 i bulmuştur ve ünü fazlasıyla yayılmıştır. Kurduğu finansal sistemle hristiyan hacılara büyük yardımı olmuştur ve finansal açıdanda devasa boyutlara ulaşmıştır.

Bu karanlık tarikat masonluğun temellerini atmıştır. Resmi olarak 1129 yılında katalok kilisesi tarafından tanınan tapınak şovalyeleri, haçlı seferi sırasında dönemin Fransa kralına büyük miktarda borç vermiştir. Fransa kralıda tapınak şovalyelerinin hristiyanlıktan saptığını ve eşcinsel oldukları gerekcesiyle Papaya baskı yapar ve tapınak şovalyeleri Papa’nın emriyle yakılarak öldürülür. Dönemin Papası Papa V. Celemens tapınak şovalyelerinin tüm mal varlığına el koydurmuştur. Tapınak şovalyelerinin Papanın emriyle yok edilmesi 19 Mart 1314 tarihine denk gelmektedir.

Tapınak şovalyelerinin kıyafetleri bizim türk filimlerinde gördüğümüz hristiyan askerleriyle aynıdır. Beyaz kıyafet üzerine kırmızı haç figürlüdür.

Tarikat hiyerarşik bir yapı içerisindedir. Tapınak şovalyelerinin başında her zaman fransız asıllı bir şovalye bulunmuştur. Ayrıca Avrupa’nın belirli şehirlerinde bu başkana bağlı temsilciler ve üyeleri bulunur. Masonların tapınak şovalyeleriyle olan büyük benzerliğini gösterir.

Aşağıdaki listede Tapınak şovalyelerinin başındaki 23 Büyük Önderler ve görev zamanları yazmaktır. (†: Çatışma sırasında ölenler)

Hugues de Payens – 1118-1136
Robert de Craon – 1136-1147
Everard des Barres – 1147-1149
Bernard de Tremelay † – 1149-1153
André de Montbard – 1153-1156
Bertrand de Blanchefort – 1156-1169
Philippe de Milly – 1169-1171
Odo de St Amand (Esir) – 1171-1179
Arnold of Torroja – 1181-1184
Gerard de Ridefort † – 1185-1189
Robert de Sablé – 1191-1193
Gilbert Horal – 1193-1200
Phillipe de Plessis – 1201-1208
Guillaume de Chartres – 1209-1219
Pedro de Montaigu – 1218-1232
Armand de Périgord (Esir) – 1232-1244
Richard de Bures – 1244/5-1247
Guillaume de Sonnac † – 1247-1250
Renaud de Vichiers – 1250-1256
Thomas Bérard – 1256-1273
Guillaume de Beaujeu † – 1273-1291
Thibaud Gaudin – 1291-1292
Jacques de Molay – 1292-1314