Bizi takip etmeyi unutmayın. >>>
AntiSiyonizm Gazetesi
* = doldurulması zorunludur

Masonluk hakkında toplumumuzun her kesiminden insanın az veya çok, yanlış veya doğru bir bilgisi vardır. Üzerlerinden binlerce komplo teorisi kurulmuş ve hala kurulmaya devam etmektedir. Bu komplo teorileri ve suçlamalar karşısında tamamen ketum bir tavır takınmış ve hiç bir suçlamaya kesinlikle cevap vermemiştir.

Bu yazımızda mason ne demektir, mason kime denir, masonlar neler yapar, savundukları kadar masummudur incelicez.

Öncelikle masonlar kendilerini şu şekilde tanımlar.

“İnsanlığın oluşumundan beri akılcılık, bilimsellik ve insanlığın gelişimi için çalışan bir bilgi birikimi, kültür veya fikirdir.”

Bu tanıma göre masonluk insanlığın yararına çalışıyormuş gibi görünsede gerçekler hiçte öyle değildir.

Masonluk bünyesine aldığı insanları sistematik telkinler sonucu dini değerlerini unutturarak tevhid inancından uzaklaştıran bir oluşumdur. Bu yönteme masonlar, uykulu gözlere ışığın yavaş yavaş verilmesi, adını verir. Böylece mason locasına bağlı üyeden denilenleri hayatında, locada öğrendiklerini uygulaması istenir. Üye ne kadar bu konuda başarılı olursa o kadar derecesi yükselir.

Mason locasına başvuran kişilerde belirli özellikler aranır. Bu özelliklere uyan kişiler kabul edilir. Ve böylece kişi mason sıfatını kazanır.

Belli zamanlarda locanın toplantılarına katılır. Tabiki bu locada konuşulanlar çok gizlidir. Ve hatta yapılan ayinler bazı kişiler tarafından çekilip deşifre edilmiştir.

Devlet yönetimi içinde mason olan bir çok ülke vardır. Ve hatta kademeleri okadar fazladırki bunlar devlet başkanlığına kadar gider.

Masonlar kendilerini tamamen gizli tutmaya çalıştıklarında haklarında bilinenler sınırlıdır. Kendi aralrında selamlaşırken, tokalaşırken siz anlamasanızda yaptıkları hareketten bir mason diğer masonun kaçıncı dereceden mason olduğunu ve hatta hangi masonik sırlara vakıf olduğunu anlayabilir.

Sonuç olarak masonlar karanlık bir tarikattir. Yüzlerce yıldır dünyanın başına bela olan bu topluluk şeytan toplumunun ta kendisidir.