Bizi takip etmeyi unutmayın. >>>
AntiSiyonizm Gazetesi
* = doldurulması zorunludur

Bir müslümanın iman etmesi gereken imanın şartları vardır. Bunlar hepimizin bildiği gibi; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmaktır. Bir kişi bu imanın şartlerından birini inkar ederse, iman etmiş sayılmaz. Aşağıda İslam’ın itikadi esasları verilmiştir. İmanın şartlerını açıklama niteliğinde olup, söz konusu iman olduğu için çok önemlidir.

İtikadi Esaslarımız;

Tevhid; Allah Teâla’yı ulûhiyette, rububiyette, isim ve sıfatlarında bir bilmek.

– Eksik ve noksan sıfatlardan tenzih ederek inanmak.

– Allah’ın sıfatlarında ifrat ve tefrite gitmeden, Allah’ın celaline yakışır bir şekilde onu bilmek ve inanmak.

– Hz. Muhammed (SAV)’i son peygamber olarak ve getirdikleriyle birlikte tasdik etmek .

– Tevhid, her türlü iyiliğin (Birr) esasıdır.

Şirk; her türlü kötülüğün (İsm) temelidir.

Birr; insanın dünya ve ahirette mükâfatlanmasına sebep olan her türlü inanç ve ameldir.

İsm; insanın dünyada ve ahirette cezalandırılmasına sebep olan her türlü inanç ve ameldir.

İyilik; insanlık nizamının kendisine bağlı olduğu her türlü ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan her yararlı fiildir.

Kötülük; insanlık nizamının kendisine bağlı olduğu sosyal ihtiyaçların karşılanmasını engellemeye ve bozmaya yönelik her türlü muzır düşünce ve fiillerdir.

Müslümanlığın itikat esasları, insanlığın dünya ve ahirette kurtuluşunu sağlar.