Bizi takip etmeyi unutmayın. >>>
AntiSiyonizm Gazetesi
* = doldurulması zorunludur

Bu makalemizde İslam’a göre bilim adamlarının görevleri, sorumlulukları ve çözüme ulaşma aşamalarını anlatacağız. Bilimin İslam’daki yeri nedir? İslam bilimi desteklermi? Gibi konulara değineceğiz. Bilim adamlarının yapmaması gerekenleri, bilgi saklamak suçmudur, günahmıdır?

Konumuz İslam dini esaslarının ikinci bölümü olan ilim esasları.

İlim (Bilim) nedir? Allah Teâla’nın kâinatı yaratırken ortaya koyduğu sünnetullah kaidelerini bulmaya ilim diyoruz.
– Bilim adamının görevi, hakkı ve doğruyu göstermektir.
– İlmin iki kaynağı, akıl ve nakildir.
– İlim, insanlığın problemlerini çözmelidir.

Çözüm üçtür;
Bilim adamları çözümlerini bu üç alanda, akıl ve nakle göre ortaya koymalıdır.
a- Kendimiz için çözüm,
b- Çevremiz için çözüm,
c- İnsanlık için çözüm.

Çözüme Ulaşma Aşamaları:
a- Hiçbir şey bilmiyormuş gibi bilgi toplamak,
b- Toplanan bilgileri ilim erbabıyla tartışmak,
c- Sağlam bilgilerin sonucunda bir karara varmak,
d- Kararı, her türlü zorluğa karşı göğüs gererek, ortaya koyup savunmak ve uygulamak.

– İlmi gizlemek suçtur, günahtır.
– İlim dili tarif edilmiş bir dildir. Halk dili ise tarif edilmemiştir. İlim dilinden usûl ilmi doğar.
– İlim, nasıl sorusunun cevabını verir.
– Bilim adamı amacına ulaşırsa iki sevap kazanır, edemezse bir sevap alır.
– Bilim adamı özerktir, dokunulmazlığı vardır.
– Siyaset adamları, ilmin ortaya koyduğu esasları uygulamakla mükelleftir.
– İlim parayla satılamaz, herkesin istifadesine sunulması esastır.
– İlim dinle çatışmaz. Din gayeleri belirler, ilim ise o gayelere nasıl ve hangi vasıtalarla ulaşılacağını öğretir.
– İlim düşüncemizi, din inancımızı düzenler.
– Dinsiz ilim hakikati göremez, ilimsiz din de, hakikati bulamaz.
– İslâm, ilmi ve bilim adamlarını derecelendirmiştir.
a- Mutlak Müctehidler – Mezhep İmamlarımız,
b- Mezhepte Müctehidler,
c- Meselede Müctehidler,
d- Müftüler,
e- Mukallidler (Halk tabakası)
– İlim, delil ister. İman o delilleri tasdik etmektir.
– İlim, İslâm nizamında yasamayı tanzim eder.
– İlim, ehliyet ister, tek tip olmayı kabul etmez.