Bizi takip etmeyi unutmayın. >>>
AntiSiyonizm Gazetesi
* = doldurulması zorunludur

Temel Esaslar yazı dizimizin üçüncü konusu Fıkıh esaslarımızdır. Fıkıh nedir? Fıkıh kaça ayrılır? Bunları açıklayıp anlamanızı kolaylaştırmak için örneklerle açıklayacağız. Fıkıh kısacası insanın ne yapması gerektiğini anlatan bilimdir.


Fıkıh; İnsanoğlunun doğumundan ölümüne kadar fert, cemaat ve devlet olarak lehinde ve aleyhinde olanları bilme ilmidir. Bunun başında temizlik gelir.

 

a) Zahirî temizlik (Dış temizlik, taharet) : Temizlik su ile olur. Gusül, abdest ve çevre temizliği gibi

b) Batınî temizlik (Kalp temizliği, iç temizlik) : Zikir, ihlâs ve namaz gibi niyet ile olur.

– Temizlik imanın yarısıdır. İtikad fikri, fıkıh ameli temizler.

– İbadetler bu iki esas üzerinde makbul olur. Biri eksik olursa, o yapılan ibadet olmaz.

– İbadetler, niyetlere göre mükâfatlandırılır. İbadetler, mükellefiyete göre üç kısma ayrılır;

1)- Fert olarak mükellef olduğumuz ibadetler. %10 Civarında. Zikir, dua, ve namaz gibi.

2)- Cemaat olarak mükellef olduğumuz ibadetler. % 20 Civarında. Cuma, cenaze, bayram namazları, komşu hakları, sılayı rahim gibi.

3)- Devletle ilgili ibadetler. % 70 Civarında. Muamelat ve ukubat gibi.

Muamelat resmi devlet işleridir. Kira, şirketler vs. Ukubat ise hukuk, yasalarla ilgilidir.