Bizi takip etmeyi unutmayın. >>>
AntiSiyonizm Gazetesi
* = doldurulması zorunludur

Biz kimiz?

Oğul babasına isyan ederken Nuh’un gemisine konanlardanız.
İbrahim ateşe gönderilirken bir avuçluk suyu atanlardanız.
Çağın Nemrut’undan korkmayız asla, şehadet koruyla yananlardanız.
Ayneyn tepesinden inmeyiz asla, biadına sadık kalanlardanız.

Zalimle zulmetin olduğu yerde mazlumlara kucak açanlardanız.
Kardeşin kardeşe kıydığı günde Yusuf’u kuyudan alanlardanız.
Zora talip olduk yılmayız hemen, gemiyi karadan sürenlerdeniz.
Bir gençlik var asla geri dönmeyen, cihada koşarak gidenlerdeniz.

Bizi fazla irdelememize gerek yok. Asıl soru;

Siz Kimsiniz?

“Siyonizm’i bir timsaha benzetirsek, bu timsahın üst çenesi Kominizm, alt çenesi Kapitalizm’dir.(Bütün hayvanların alt çenesi hareket ettiği halde, timsahın ise üst çenesi hareketli olduğu için, onu misal veriyorum.)Bu iki çenenin (Kominizm ve Kapitalizm) çarpışır görünmeleri düşmanlıklarından değil, aralarına giren avlarını ezmek ve gövdeyi(Siyonizmi) beslemek içindir.Bugün artık Kominizm tamamen iflas etmiş ve çökmüş,Kapitalizm de içinden çürümüş,çökmeye ve çözülmeye mahkum hale gelmiştir.”Necmettin ERBAKAN

Bu bağlamda siz, siyonizmin üzerinde planları olan İslam ümmetinin birer mücahidlerisiniz. Size gösterilen sahte hedeflere bakmadan, dosdoğru hedefinize kilitlenmeniz için buradayız.